De vaatleeftijdscan, je echte vaatleeftijd
           

 

Slagaderverkalking (atherosclerose) is een sluipend, dynamisch (verouderings) proces waarbij zich verdikkingen (plaques) vormen in de slagadervaatwand en waardoor de kans op een hartinfarct of beroerte wordt vergroot. Mensen met de risico factoren hebben een verhoogde kans op het versneld ontwikkelen van atherosclerose. Helaas worden we pas geconfronteerd met de aanwezigheid van vaatschade wanneer de eerste symptomen van hart- en vaatziekte zich openbaren. Met onze simpele (onschadelijke) echoscan van de vaatwand van de halsslagader (arteria carotis) ook wel Carotid Intima-media Thickness scan of CIMT-scan genoemd kan dit proces, lang voordat de symptomen zich voordoen, zichtbaar gemaakt worden en kan men tijdig ingrijpen.

Na tientallen jaren van grootschalig wetenschappelijk klinisch onderzoek met deze echoscan is vast komen te staan dat de vaatwanddikte van de halsslagader gezien kan worden als een weerspiegeling van de status van het gehele slagaderstelsel en dus ook van de kransslagaders rondom het hart. Met innovatieve software die door Siemens in samenwerking met verschillende Amerikaanse universiteiten is ontwikkeld, is het nu mogelijk om op basis van deze vaatwanddiktemeting, de individuele vaatleeftijd (cardiovasculaire leeftijd) te berekenen. Komt deze vaatleeftijd overeen met de kalenderleeftijd of is deze lager, dan is er sprake van een normale situatie. Maar als deze vaatleeftijd significant hoger uitkomt dan de kalenderleeftijd, is er sprake van een versneld verouderingsproces (plaques) en dus van een grotere kans op een hartinfarct of beroerte dan iemand met een vaatleeftijd gelijk aan de kalenderleeftijd. Het goede nieuws is, dat wanneer dit tijdig wordt vastgesteld, het proces kan worden vertraagd of zelfs teruggedrongen door met name aanpassingen in de leefstijl.

 

Het onderzoek

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door paramedici die allen getraind en gecertificeerd zijn door de professionals van ARTHEX. Volgens strakke richtlijnen wordt een echoscan gemaakt van 3 segmenten van beide halsslagaders. Deze scan duurt ongeveer 10 minuten, waarna de beelden digitaal worden opgeslagen om daarna met speciale software te worden geanalyseerd. De scan wordt liggend uitgevoerd op een onderzoekstafel en men hoeft meestal geen kleding uit te trekken. Voor een goed contact tussen opnamekop en huid wordt een beetje gel op de hals aangebracht. De echoscan vergt concentratie en handvaardigheid, vandaar dat men wordt verzocht gedurende de scan even niet te praten of te bewegen.
Na de scan wordt desgewenst een korte toelichting gegeven op de beelden.  Na de analyse wordt er door de software een begrijpelijk rapport gegenereerd met de meetresultaten dat daarna voor de cliënt met een unieke, eigen code op een webportal beschikbaar wordt gesteld.

 

Resultaten

 

In het voorbeeldrapport onder aan de pagina worden de resultaten van de analyse weergegeven.
De waarden van de vaatwanddikte per segment worden automatisch vergeleken met een grote gevalideerde database waarna vervolgens de vaatleeftijd wordt berekend. Beide halsslagers worden op 3 standaard segmenten in de halsslagader gemeten. De vaatleeftijd kan per segment behoorlijk verschillen (zie voorbeeld rechts). Dit heeft te maken met het feit dat het vaatwandverouderingsproces niet overal gelijk verloopt en op bepaalde locaties in de slagaders dus ook meer zichtbaar zal zijn. Het belangrijkste getal is de gemiddelde vaatleeftijd, die wordt vergeleken met uw kalender leeftijd. De kleuren geven aan in hoeverre  de waarde overeenkomt met de referentiewaarden. Groen is goed, geel is licht toegenomen en rood is verdikt. Indien de berekende gemiddelde vaatleeftijd te veel afwijkt van de kalenderleeftijd, adviseren wij om contact op te nemen met een arts voor eventueel  nader onderzoek. Vanzelfsprekend verzorgt Arthex een informatiebrief met uitleg van de testresultaten, bestemd voor uw eigen arts.  
 
De onderzoeksresultaten zijn strikt persoonsgebonden en alleen voor uzelf op het webportal toegankelijk met een unieke code die u van ons ontvangt. Gegevens uit een eventueel vervolgonderzoek worden in hetzelfde persoonsdossier bewaard en kunnen eventueel in een grafiek worden uitgezet om mogelijke veranderingen zichtbaar te maken.

 

 ArthexVaatleeftijd Rapport