Je Vaatleeftijd

 

We willen allemaal graag gezond oud worden. Dat is echter lang niet voor iedereen weggelegd. Hart- en vaatziekten vormen een van de belangrijkste (voorkombare) vroegtijdige doodsoorzaken in de (westerse) wereld. Daarnaast kunnen zij leiden tot chronische aandoeningen die de kwaliteit van het leven van velen ernstig aantasten. Mensen met suikerziekte, overgewicht, een hoog cholesterol of die roken hebben een verhoogd risico.

Het begint met het langzaam dichtslibben van onze slagaders ook atherosclerose of slagaderverkalking genoemd.  Dit proces begint op steeds jongere leeftijd als gevolg van onze huidige westerse leefstijl (ongezonde voeding, weinig beweging, roken en stress). Je merkt niets van dit sluipende proces totdat het te laat is en de eerste symptomen zich aandienen. De schade aan de slagaders heeft dan al aanzienlijk vormen aan genomen. Wanneer jij je tijdig bewust zou zijn van de eerste tekenen van atherosclerose, kun je dit proces met voornamelijk leefstijlaanpassingen soms in combinatie met medicijnen vertragen of zelfs teruggedringen. En dat is goed nieuws.

Wij bieden een echoscan van de halsvaten waarmee we het proces van slagaderverkalking vroegtijdig zichtbaar kunt maken. Deze slagaderdiktemeting wordt vertaald naar je vaatleeftijd. Indien je vaatleeftijd gelijk of lager is aan je eigen leeftijd dan loop je geen verhoogd risico. Maar als je vaatleeftijd aanzienlijk hoger is dan je eigen leeftijd dan heb je ook een grotere kans op hart- en vaatziekten in de toekomst. Is dat het geval dan kun je met aanpassing van je leefstijl je vaatleeftijd positief beinvloeden en soms zelfs naar beneden brengen. Overigens blijkt uit onderzoek dat 1 op de 5 werknemers in Nederland een verhoogde vaatleeftijd heeft en direct actie zou moeten nemen.

Hart- en vaatziekten nemen in Nederland steeds groter vormen aan. Per jaar overlijden er 50.000 mensen de sluipmoordenaar. Daarnaast krijgen 250 mensen per dag een hart- of herseninfarct met soms grote gevolgen. Door je vaatleeftijd te laten bepalen en tijdig in te grijpen kun jij je kans hierop aanzienlijk verkleinen.